Bliżej Brukseli - dwumiesięcznik Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli

Bliżej Brukseli nr 8: Bezpieczeństwo Żywnościowe    Bliżej Brukseli nr 6: Polityka Miejska    Bliżej Brukseli nr 5: Przemysł Kreatywny    Bliżej Brukseli nr 4: Zielona Energia
 
Bliżej Brukseli nr 3: Ekonomia Społeczna    Bliżej Brukseli nr 2: Multi-Level Governance    Bliżej Brukseli nr 1: Lobbing w Brukseli

© Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli
bruxelles@umwm.pl - www.malopolskaregion.eu